Καμπάνια στα ΜΜΕ αξίας 11 εκατ. ευρώ ρίχνει η κυβέρνηση για την πανδημία

Καμπάνια στα ΜΜΕ αξίας 11 εκατ. ευρώ ρίχνει η κυβέρνηση για την πανδημία

Η εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχει σχεδιαστεί, αναπτύσσεται σε δύο φάσεις

Αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή, για τις τελευταίες δεκαετίες υγειονομική κρίση, την πανδημία του κορωνοϊού η χώρα και η κυβέρνηση ξεδιπλώνει τις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης σε τρεις άξονες: την ανάσχεση της διασποράς του ιού, την ενίσχυση του συστήματος υγείας και τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται. Στις δημοσιονομικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης που αφορά στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού επικοινωνιακού μίγματος αποτελεί οριζόντιο μέτρο που δρα συμπληρωματικά και στους τρεις άξονες δράσεων.

Αυτό δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στο φιλότιμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των εργαζομένων σε αυτά. Η πολιτεία έχει ευθύνη να διαμορφώσει μια επαγγελματική εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχει σχεδιαστεί, αναπτύσσεται σε δύο φάσεις ενώ η συνολική πίστωση για την πραγματοποίησή της ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ, αφορά δηλαδή στο 0,23% των δημοσιονομικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού που έχουν μέχρι στιγμής αποφασιστεί.

Ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική

Στην πρώτη φάση της εκστρατείας της ενημέρωσης υπάρχει η μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων από ραδιόφωνα και κανάλια, μετάδοση που διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, με ΚΥΕΑ όπου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους. Δεν πρόκειται για την πρώτη, άμεση αντίδραση, στην ανάγκη ευαισθητοποίησης, αλλά για μια συνολική καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η εκστρατεία αυτή καλύπτει επιπλέον ως προς τα ΜΜΕ εφημερίδες, διαδικτυακά Μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας ανατέθηκε, στην Ιnitiative. Η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση σχεδίου με βάση τις εκάστοτε ομάδες και κατηγορίες κοινού στις οποίες απευθύνονται τα επί μέρους μηνύματα, προς το σκοπό της εμπέδωσης των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως τις 31 Μαΐου 2020 και το συμβατικό τίμημα σε ποσοστό 3% επί της συνολικής δαπάνης.